Doelstelling

De doelstelling van African Foundation of Wonder is bijdragen aan ieder kind naar school, armoedebestrijding en duurzame projecten starten in Ghana.

African Foundation of Wonder richt zich op projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Ghana.

De missie van African Foundation of Wonder is: elk kind naar school en minder armoede in Ghana.

De visie van African Foundation of Wonder. Helaas gaan nog steeds veel kinderen in Ghana niet naar school en hebben geen drie (voedzame) maaltijden per dag. Dit komt onder andere door de grote werkloosheid van de gezinnen in Ghana. Het komt vaak voor dat families niet meer voor de kinderen kunnen zorgen en de kinderen naar een kindertehuis moeten of op straat leven. African Foundation of Wonder wil er daarom voor zorgen dat de kinderen een dak boven hun hoofd hebben door de gezinnen zelf een kans te bieden. Wij helpen de gezinnen een eigen bedrijfje te starten in Ghana, zodat de kinderen niet naar een kindertehuis hoeven. Wij dragen zorg voor de kinderen die kwetsbaar, wees en kansarm zijn. Ieder kind heeft recht op een goede toekomst. Wij vinden het belangrijk dat elk kind naar school gaat en daardoor een goede toekomst tegemoet gaat. Daarom is onderwijs een zeer belangrijk project van African Foundation of Wonder.

De doelgroep in Ghana: arme gezinnen met kansarme, kwetsbare kinderen in Ghana. Kinderen die het zonder onze hulp niet redden met ouders die niet voor de kinderen kunnen zorgen of waarvan de ouders overleden zijn.

Onze droom is dat de kansarme kinderen in Ghana zullen opgroeien tot gezonde, liefdevolle, verantwoordelijke en gelukkige mensen met een toekomst. Bovendien dat elk kind naar school kan gaan in Ghana en op deze wijze een betere toekomst tegemoet gaat. Wij hopen te kunnen bijdragen aan de dagelijkse zorg en de toekomst van de kinderen door de ouders te ondersteunen op een duurzame manier.

————————————————————————————————————————-

De kernwaarden van African Foundation of Wonder zijn: lokaal gericht, samenwerking, persoonlijke betrokkenheid, zelfredzaamheid en transparantie. Hieronder worden de kernwaarden verder toegelicht.

– Lokaal gericht: De projecten van African Foundation of Wonder zijn opgericht met lokale (Ghanese) mensen en organisaties. African Foundation of Wonder vind het belangrijk dat het initiatief komt van de lokale bevolking. Dit zorgt ervoor dat de projecten een lang bestaan zullen hebben en echt bijdragen aan de gemeenschap. Wij willen niet onze Westerse ideeën opleggen aan de Ghanese cultuur. Daarom  luistert African Foundation of Wonder naar de vragen en de behoeften van de lokale bevolking.

– Samenwerking: African Foundation of Wonder is lokaal gericht, dus daarom kijken wij naar de behoeften van de lokale bevolking en zorgen wij ook voor een goede samenwerking met hen. Onze samenwerking en communicatie is sterk, dit onder meer doordat er van beide kanten begrip en kennis van de andere cultuur is.

– Persoonlijke betrokkenheid: African Foundation of Wonder is zeer betrokken bij de projecten, de kinderen en de gezinnen. Marianne en de Ghanese coördinatoren van de projecten hebben vrijwel dagelijks contact over de kinderen en de projecten. Allerlei zaken worden overlegd en wordt van beide kanten advies gevraagd. Marianne gaat elk jaar op eigen kosten naar Ghana om de projecten te bezoeken. Vanuit Nederland en Ghana wordt er nagedacht over problemen en complicaties die zich voordoen en daarover wordt advies gegeven door de leidsters en het bestuur van African Foundation of Wonder. Er is dus sprake van wederzijds respect.

 Zelfredzaamheid: African Foundation of Wonder wil investeren in arme gezinnen met weinig middelen die een eigen bedrijf willen starten. African Foundation of Wonder gaat niet opleggen of bedenken wat soort bedrijfje de gezinnen kunnen/willen starten. Van belang is dat de gezinnen zelf kunnen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Bovendien dat het bedrijfje een lang leven heeft.

– Transparantie: African Foundation of Wonder vindt het erg belangrijk dat de sponsoren en donateurs op de hoogte zijn van de werkzaamheden van African Foundation of Wonder en waar de donatie in Ghana aan wordt besteed. Door middel van nieuwsartikelen op de website houden wij de donateurs en sponsoren op de hoogte van de werkzaamheden, maar ook wie er een donatie aan ons geeft. De donateurs en/of sponsoren ontvangen een persoonlijke brief met een verslag waaraan de donatie is uitgegeven. Tevens publiceren wij een jaarverslag op de website en zijn wij erg actief op social media. Door middel van Facebook, Twitter, Instagram en de website houden wij iedereen op de hoogte van onze activiteiten, donaties en werkzaamheden. Tevens proberen wij zo veel mogelijk foto’s te publiceren van de vorderingen van de bouwprojecten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s