Vrijwilligster Aniek Bossink

11/06/2014- Op 12 juli vertrekt Aniek Bossink voor 5 weken naar Kpando, Ghana om vrijwilligerswerk te doen in het kindertehuis Missahoe en om les te geven op de Missahoe Montessori School. Aniek stond 10 juni jl. in de krant “Op en rond de Essen”. Aniek is ook bezig met het inzamelen van fondsen voor SMW.

Aniekaniek2aniek3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s