Oproep donatie voor schoolboeken

09/02/2016- Lieve mensen, wij hebben jullie hulp nodig om deze twee kinderen te helpen aan schoolboeken. De jongens Dzakar (16 jaar) en Manasseh (14 jaar) uit Vapko hebben ieder 31 boeken nodig. Er zullen dan 25 schriften en 6 testboeken gekocht worden. Voor een bedrag van € 50,- in totaal kunnen wij deze kinderen helpen aan schoolboeken. Doneer een bijdrage op: NL90RABO.0104.200.006.

schoolboeken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s